Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων

Σ. & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας ως Εξουσιοδοτημένος Έμπορος/Επισκευαστής ΤΟΥΟΤΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές εξουσιοδοτημένου εμπόρου/επισκευαστή ΤΟΥΟΤΑ, καθώς επίσης και με τις εκάστοτε πολιτικές της ΤΟΥΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνοντας υπόψη την Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων της ΤΟΥΟΤΑ και σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας η εταιρεία μας έχει καταρτίσει την παρούσα πολιτική αναφορικά με την επεξεργασία και την εν γένει προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν συναλλάσσεσθε με την εταιρεία μας ως πελάτης, ως καταναλωτής, ως μέλος του ευρύτερου κοινού κλπ., έχετε δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να αφορούν στο όνομά σας, στον αριθμό τηλεφώνου σας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και σε άλλα δεδομένα, όπως στον Αριθμό Αναγνώρισης του Οχήματός σας (VIN), στη γεωγραφική θέση σας, κλπ.

Στην παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων (“η παρούσα Πολιτική”) περιγράφουμε πώς και γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τι κάνουμε με αυτά, με ποιον τα μοιραζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική αφορά στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στο πλαίσιο διαφόρων υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, ιστοτόπων, διαδικτυακών πυλών (Portals) διαδικτυακών προωθητικών ενεργειών πωλήσεων, ενεργειών μάρκετινγκ, πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (social media platforms) κλπ. παρεχόμενων ή διαχειριζομένων από εμάς ή για λογαριασμό μας.

Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει γενικούς κανόνες και επεξηγήσεις. Συμπληρώνεται με ξεχωριστές ειδικές δηλώσεις περί απορρήτου που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες, εργαλεία, εφαρμογές, ιστοτόπους, διαδικτυακές πύλες (Portals), διαδικτυακές προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, ενέργειες μάρκετινγκ, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media), κλπ. παρεχόμενων ή διαχειριζομένων από ή για λογαριασμό της Toyota. Οι εν λόγω δηλώσεις περί απορρήτου θα σας κοινοποιούνται όποτε απαιτούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων π.χ. μέσω ιστοτόπων, διαδικτυακών πυλών (portals), ατομικών υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), υπενθυμίσεων, ερευνών, προσφορών, εκδηλώσεων κλπ..

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται, είτε από την εταιρεία μας και την ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, είτε για λογαριασμό τους, αναφερόμενες αμφότερες στην παρούσα Πολιτική εφ’ εξής ως “Toyota”“εμείς”“εμάς” και ”μας”.

Εάν αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας Πολιτικής συμφωνείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς με τους τρόπους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική (βλ. στο τέλος της τελευταίας σελίδας της παρούσας πολιτικής).

Στο τέλος της παρούσας Πολιτικής, θα βρείτε τους ορισμούς κάποιων βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική και έχουν κεφαλαίο το αρχικό τους γράμμα (για παράδειγμα, Προσωπικά Δεδομένα, Επεξεργασία, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κ.λ.π).

 1. ΠΟΙΟΣ EINAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι:

Σ. & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ο.Ε.

16ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, ΤΚ. 57001,  Τηλ. 2310475465, Ελλάδα.

και

Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ) Εθνικής Αντιστάσεως 48, Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς

 1. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΑΙΤΗΜΑΤΑ; ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που θα διαχειρίζεται τις ερωτήσεις ή/και τα αιτήματά σας που αφορούν στην παρούσα Πολιτική, οποιαδήποτε ειδική δήλωση περί απορρήτου, τα Προσωπικά Δεδομένα σας (και την Επεξεργασία τους).

Για τυχόν ερωτήσεις, αιτήματα, ή παράπονα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Τμήμα: Τμήμα Προστασίας Δεδομένων Σ. & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ο.Ε.
E- mail: dpo@toyota-alexandridis.gr
Τηλέφωνο: 2310540980
Διεύθυνση: 16ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, ΤΚ. 57001, Ελλάδα
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εκτιμούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που μας έχετε εμπιστευτεί και δεσμευόμαστε να τα επεξεργαζόμαστε με δίκαιο, διαφανή, και ασφαλή τρόπο. Οι βασικές αρχές της Toyota είναι οι εξής:

 • Νομιμότητα:θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: θα περιορίσουμε τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Περιορισμός σκοπού:θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Ακρίβεια:θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα.
 • Ασφάλεια και προστασία δεδομένων:θα εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τυγχάνουν προστασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, ή τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής Επεξεργασίας.
 • Πρόσβαση και διόρθωση: θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 • Περιορισμός χρόνου διατήρησης:θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
 • Προστασία κατά τις διεθνείς μεταφορές:θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς.
 • Δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων:θα διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας από (και οι μεταβιβάσεις αυτών προς) τρίτους θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις κατάλληλες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας.
 • Νομιμότητα ενεργητικού μάρκετινγκ και cookies:όταν σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό ή τοποθετούμε cookies στον υπολογιστή σας, θα διασφαλίζουμε ότι το πράττουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ: ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Όποτε ζητούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα σας ενημερώνουμε πάντα με σαφήνεια ποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε. Η πληροφορία αυτή θα σας παρέχεται μέσω ξεχωριστής δήλωσης περί απορρήτου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνίας), ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters), υπενθυμίσεις, έρευνες, προσφορές, προσκλήσεις για εκδηλώσεις, κλπ.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν:

 • – μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς της Επεξεργασίας (όπως περιγράφεται στη σχετική με την συγκεκριμένη επεξεργασία δήλωση περί απορρήτου). Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ή
 • – αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή
 • – τα δικαιώματα σας περί προστασίας του απορρήτου δεν υπερτερούν του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκουμε με αυτή την Επεξεργασία. Το εν λόγω έννομο συμφέρον θα σας γνωστοποιείται δεόντως στη σχετική με τη συγκεκριμένη Επεξεργασία δήλωση περί απορρήτου ή
 • – αυτό απαιτείται από τον νόμο.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τέτοιοι σκοποί μπορεί να είναι η εκτέλεση μιας παραγγελίας που έχετε πραγματοποιήσει, η βελτίωση της επίσκεψής σας σε έναν από τους ιστοτόπους ή τις διαδικτυακές πύλες μας (portals), η γενικότερη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, η παροχή υπηρεσιών ή εφαρμογών, οι επικοινωνίες και ενέργειες μάρκετινγκ, κ.λ.π. Ο σκοπός κάθε Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας θα προσδιορίζεται με σαφήνεια στη σχετική με τη συγκεκριμένη Επεξεργασία δήλωση απορρήτου. Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω δήλωση απορρήτου, για παράδειγμα, σε έναν ιστότοπο ή διαδικτυακή πύλη (portal), σε μια εφαρμογή, σε ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (electronic newsletter), κ.λ.π.

 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό για εμάς να διατηρούμε ακριβή και επικαιροποιημένα αρχεία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή σφάλματα στα Προσωπικά Δεδομένα σας το συντομότερο δυνατόν, επικοινωνώντας μαζί μας στο Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων (βλ. ανωτέρω όρο 2 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”). Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τυχόν ανακριβή ή παρωχημένα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν ή θα προσαρμοστούν αναλόγως.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας περί προστασίας του απορρήτου ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων (βλ. ανωτέρω όρο 2 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”).

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ διατηρούμε ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε ή για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Για πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που είναι πιθανό να διατηρούνται ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα προτού αφαιρεθούν από τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων (βλ. ανωτέρω όρο 2 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”).

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχουμε υιοθετήσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, καθώς και από τυχαία απώλεια ή βλάβη της ακεραιότητάς τους. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων μας (IT infrastructure) τον πιθανό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά σας, και το σχετικό κόστος, καθώς επίσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην αγορά πρότυπα και πρακτικές.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία μόνον εάν αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σημαίνει προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας:

 1. (1) Εμπιστευτικότητα:θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την ανεπιθύμητη γνωστοποίησή τους σε τρίτους.
 2. (2) Ακεραιότητα:θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την τροποποίησή τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.
 3. (3) Διαθεσιμότητα:θα διασφαλίσουμε ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Οι σχετικές με την ασφάλεια των δεδομένων διαδικασίες μας περιλαμβάνουν: ασφάλεια πρόσβασης, συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, παρακολούθηση, αναθεώρηση και συντήρηση, διαχείριση των συμβάντων ασφαλείας και της αδιάλειπτης λειτουργίας, κ.λ.π.

 • ΧΡΗΣΗ COOKIES Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Στους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε cookies. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία όταν περιηγείστε σε αυτούς και μας επιτρέπει επίσης να τους βελτιώνουμε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από εμάς και πώς να τα αποφύγετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies, που είναι διαθέσιμη εδώ.  

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ενδέχεται να τα γνωστοποιήσουμε στους ακόλουθους παραλήπτες ή στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα τα επεξεργάζονται μόνο στο πλαίσιο αυτών των σκοπών:

 • α) Στο προσωπικό της εταιρείας μας και εντός των κάτωθι εταιρειών των ομίλων INCHCAPE PLC GROUP και TOYOTA GROUP:
  • – Στα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας.
  • – Στην ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ (Εθνικής Αντιστάσεως 48, Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς .
  • – Στην μητρική εταιρεία της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ INCHCAPE PLC (St. James’s Square, London, SW1Y 5LP).
  • – Στην TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium).
  • – Διαχείριση Ασφαλειών Αυτοκινήτων & Οδική Βοήθεια:
   • Στην BRITISH PROVIDENCE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε (Εθνικής Αντιστάσεως 48, Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς), η οποία είναι θυγατρική της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ και παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και την κατάρτιση συμβάσεων παροχής οδικής βοήθειας.
   • Στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που συνεργάζεται με την εταιρεία μας (εάν δεν παρέχει η ιδία την εν λόγω υπηρεσία) για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και την κατάρτιση συμβάσεων παροχής οδικής βοήθειας.
  • β) Σε τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους:
   • – Εταιρείες διαφήμισης, μάρκετινγκ, και προώθησης:για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας.
   • – Επιχειρηματικοί εταίροι:για παράδειγμα, αξιόπιστες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε να σας παράσχουν τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα που ζητήσατε και/ή να σας χορηγήσουν διαφημιστικό υλικό (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τη λήψη τέτοιου υλικού). Ζητούμε από αυτές τις εταιρείες να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και την παρούσα Πολιτική και να δείχνουν ιδιαίτερη επιμέλεια στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών.
   • – Πάροχοι υπηρεσιών της Toyota:εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Toyota ή για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παροχής αυτών των υπηρεσιών (για παράδειγμα, η Toyota μπορεί να μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας με εξωτερικούς παρόχους σχετικών υπηρεσιών πληροφορικής).
  • γ) Σε λοιπούς τρίτους:
   • – όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι αναγκαίο βάσει νόμου για την προστασία της Toyota:
    • – προς συμμόρφωση με το νόμο, με αιτήματα των αρχών, με δικαστικές εντολές, με νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την αναφορά και υποβολή πληροφοριών στις αρχές, κ.λ.π,
    • – για την επιβεβαίωση ή την επιβολή της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και συμφωνίες της Toyota, και
    • – για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας, ή της ασφάλειας της Toyota και/ή των πελατών της.
   • – σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές:στο πλαίσιο μεταβίβασης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής της ή άλλως σε σχέση με τη συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή στην διεύθυνση, αναδιοργάνωση, ή εκκαθάριση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης της Toyota.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι οι τρίτοι αποδέκτες που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) ανωτέρω – ιδίως οι πάροχοι υπηρεσιών που ενδέχεται να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών ή εφαρμογών της Toyota ή μέσω των δικών τους εμπορικών καναλιών – ενδέχεται να συλλέγουν ξεχωριστά Προσωπικά Δεδομένα από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, και οι συναλλαγές σας μαζί τους θα εμπίπτουν στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

Εάν για να συνδεθείτε σε κάποιο εργαλείο (tool) της Toyota (ιστότοπο, διαδικτυακή πύλη-portal κ.λπ.) χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο όνομα χρήστη από κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, το λογαριασμό σας στο Facebook), η Toyota θα καταγράψει όσα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι διαθέσιμα σε αυτό τα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και η χρήση των συγκεκριμένων μέσων από εσάς θα σημαίνει ότι έχετε επιτρέψει ρητά την διαβίβαση όσων Προσωπικών Δεδομένων σας έχουν καταγραφεί από τη Toyota μέσω του εργαλείου της.

Η Toyota ενίοτε διευκολύνει τη δημοσίευση (προσωπικών) δεδομένων μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter και το Facebook. Τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν δραστηριοποιήστε σε αυτά. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδεχομένως να επιφέρουν ορισμένες συνέπειες, μεταξύ άλλων και στην ιδιωτική ζωή σας ή σε αυτή των προσώπων των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα μοιράζεστε, όπως για παράδειγμα την αδυναμία διαγραφής μιας δημοσίευσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τις δημοσιεύσεις σας. Η Toyota δεν θα φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτές.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφέρονται σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τους εν λόγω αποδέκτες. Για οποιαδήποτε μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ που, γενικά, δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό του ΕΟΧ, η Toyota θα εφαρμόσει τα κατάλληλα ειδικά μέτρα για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Τα μέτρα αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να συνίστανται σε συμφωνία με τους αποδέκτες σχετικά με τις δεσμευτικές συμβατικές ρήτρες που εγγυώνται ένα τέτοιο επαρκές επίπεδο προστασίας.

Θα σας ενημερώνουμε σαφώς κάθε φορά που τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι να μεταφερθούν εκτός ΕΟΧ. Αυτές οι πληροφορίες θα σας παρέχονται μέσω ξεχωριστής δήλωσης περί απορρήτου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνίας), ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (electronic newsletters), υπενθυμίσεις, έρευνες, προσφορές, προσκλήσεις για εκδηλώσεις, κ.λ.π.

 • ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Επιθυμούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς μαζί σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε ουσιαστικές επιλογές αναφορικά με το πώς θέλετε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 • Οι επιλογές σας αναφορικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας

Σε αυτό το πλαίσιο, έχετε ποικιλία επιλογών αναφορικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, το μέσο (για παράδειγμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλληλογραφία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλέφωνο κ.λ.π), το σκοπό και τη συχνότητα, προσαρμόζοντας τη ρύθμιση απορρήτου του σχετικού μέσου ή ενημερώνοντας το προφίλ χρήστη ή το προφίλ του λογαριασμού σας ή ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής από τη λίστα που συμπεριλαμβάνονται στην επικοινωνία.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε σε καμία επιλογή, βάσει προεπιλεγμένων ρυθμίσεων η Toyota κατά τη διακριτική της ευχέρεια θα επιλέγει το μέσο επικοινωνίας σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα που θα της έχετε χορηγήσει.

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων (βλ. ανωτέρω όρο 2 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”) για να μάθετε ποια Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και την προέλευσή τους. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει οι ίδιοι σε ένα κοινό, δομημένο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχανήματα, καθώς και να μεταβιβάσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής σας.

 • Οι διορθώσεις σας:

Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή εάν τα θεωρήσετε ελλιπή ή εσφαλμένα, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε.

 • Οι περιορισμοί σας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να τεθεί περιορισμός στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (για παράδειγμα, ενόσω ελέγχεται η ακρίβειά τους).

 • Οι αντιρρήσεις σας:

Μπορείτε, επίσης, να αρνηθείτε τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς ενεργητικού μάρκετινγκ (εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να μας υποδείξετε με ποιο μέσο και πόσο συχνά προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας) ή στην ανταλλαγή των Προσωπικών Δεδομένων σας με τρίτους για τους ίδιους σκοπούς.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συνεχιζόμενη Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων (βλ. ανωτέρω όρο 2 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”)

Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που σας αφορούν (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα προκειμένου να αποδειχθεί μια συναλλαγή ή όταν απαιτείται από το νόμο).

Τέλος, παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εναντίον του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και των προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, θα υπερισχύει το τελευταίο.

Η Toyota δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Όποτε συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και εν συνεχεία θα σας ζητήσουμε να ξαναδιαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής μας και να επιβεβαιώσετε ότι την αποδέχεστε. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική στον ιστότοπο της εταιρείας μας ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

 • ΟΡΙΣΜΟΙ:

Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως εξής:

 1. (1) Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:είναι αυτός που καθορίζει για ποιους σκοπούς και με ποιο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων είναι: (α)Σ. & Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ο.Ε. και (β) η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς). Μπορεί να σας παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες μέσω ξεχωριστής δήλωσης περί απορρήτου η οποία θα περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνίας), ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, υπενθυμίσεις, έρευνες, προσφορές, προσκλήσεις για εκδηλώσεις, κ.λ.π.
 2. (2) Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων:είναι αυτός που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 3. (3) Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων:είναι το τμήμα επικοινωνίας μέσω του οποίου μπορείτε να απευθύνετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων τις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική και/ή τα Προσωπικά Δεδομένα σας (την Επεξεργασία τους) και το οποίο χειρίζεται αυτές τις ερωτήσεις και τα αιτήματα. Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σημείο Επαφής Προστασίας Δεδομένων, με τον τρόπο που περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 3 “Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;”).
 4. (4) ΕΟΧ:είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ήτοι, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, και το Λιχτενστάιν).
 5. (5) Προσωπικά Δεδομένα:είναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται άμεσα με εσάς ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, ο τηλεφωνικός αριθμός σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο Αριθμός Αναγνώρισης του Οχήματός σας (VIN), η γεωγραφική θέση σας, κ.λ.π.
 6. (6) Επεξεργασία:είναι η συλλογή, πρόσβαση, και κάθε μορφής χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.