15ο Χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας
ΤΚ 57001, Ν. Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 475465, 2310 475468
F. 2310 473021


E. info@toyota-alexandridis.gr
W. www.toyota-alexandridis.gr