ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΟΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μεταφέραμε την έδρα μας στα κεντρικά μας γραφεία στην Θεσσαλονίκη

Κατάστημα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


15ο Χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας
ΤΚ 57001, Ν. Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 475465, 2310 475468
F. 2310 473021
E. info@toyota-alexandridis.gr
W. www.toyota-alexandridis.gr


Προβολή TOYOTA & LEXUS Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους